توتی شدن

 

ازامروز برمی گردیم به قصه های خودمان . قصه هائی ازروزگاران گذشته

 

٢۶- توتی شدن

 

من مگم هفتا بود

افسر :  نه خیگه هشتابود

من : درغ مگی  شوخی وردار نی هشتا کت آدم روهم روهم برکنه ، من مرم دوباره مشمارم

افسر : هان برو

رفتم تواتاقی که بابا با دوست وهمدم شب های زمستانی اش خالو نشسه بودند ، بابا داش مگف راسی ان قوقو حالش جای خوداومده ، یاهمون دینه ای که بوده هه ؟

خالو : دینگیش  خوب شده ، اما هنو آدم وحشت مکنه نگاش کنه ، یه چیزی گه مخوادبگه هجوم میاره طرف آدم

بابا : مگی چرا اقه دینه زیادشده ، تو این چن سال خیلیا به سرشون زد

خالو : هان ، فقط تو همین دوسه سال هف هش نفردینه شدن

بابا : هیچکدومشون به بدی غلوم رضوگ نبودن

خالو : هان  دیدی چطو درخونه جهودا کند  و ازقلعه پش کرد [1] اوئورد رو پل میدون دروگ . دربه اون سنگینی دو تا آدم سالم قلچماق به زورمتونسن بلن کنن . بگو چطو تونس اقه را پش کنه بیاره  سالمندم هه . حالا اگه باز جاآل [2]بود . مگفتیم زورجوونیه 

بابا : مگن  آدم دینه زورش زیادمشه ، جنگا [3]کمکش مکنن .

خالو : حالا باز او دینه خشی بود کارشه کسی نبود غلومگ دینه شده بود گرت [4] آدم مکرد

بابا : راس مگی اوخیلی بدحال بود . آخرش مجبورشدن  کند و زنجیرش کنن .

بابا : مگی دینگی ارثیه  .

خالو چینی به ابرو انداخت وگفت فکر نکنم  گرچه هسن کسائی که پی یر اندر پی یر رگگ دینگی توشون هه .

بابا : غلط نکنم این مال اینه که خوداشون توهم دختر بده بسون مکنن . هرعیب ونقصی دارن بری بچه هاشون به ارث مذارن

خالو : بدی نمگی  آدم فکرش که مکنه مبینه بیشتر بزرگون که این رسم دارن درد و مرضاشونم مثل همه

بابا : باهمه این گفا ان قوقو که جزء بزرگون نیس و جد و آبادشم دینه نبودن

خالو : اینا دینه واقعی نیسن دینگیشون مال هوائی شدنه بعضیا فصل توت که مشه  هوائی مشن  چن روزی به سرشون مزنه  یعنی "توتی" مشن . ندیدی مگن هرکه سره [5] بخوره دینه مشه  این جور دینه ها توت که بره دوباره خوب مشن  وگه نه دینگی که خوب شدنی نی  چن تا موخی بشمارم که تایادمیاریم این مرض داشتن وخونه نشین بوده ان

بابا :  هان راس مگی  تاجائی که سن وسال ما قد مده خیلی ها بودن

خالو : آغایونا دینگیشون هم نمذارن کسی ببینه  دینه شون توخونه زندونی مکنن  نمذارن بیان در که چهارتا بچه دنبالش بیفتن ، دینه دینه اش کنن .

بابا  : هان راس مگی اگه خیلی حالشون خراب باشه  هیشوخ نمذارن ازخونه دربیان .

خالو : غیراین دینگی  شاش سوزه هم ازمرضائیه که خیلی ها گرفتارشن . حالا اگه دینگی از هوای توتی و ارث ومیراثه این مرض کوفتی ازچه چیه ؟

بابا : زیادبودنش که مال اوئه  این اوئ صدری بدکوفتی شده  برکت خوبیه  اما خودون خرابش کردیم که لعنت برخودون باد ازسرچشمه اش کوچک تا آخر فیروزآباد کم کمش ازهزارتاخونه مگذره ، نمگذره ؟  

خالو : بیش ازایناس

بابا : دگه بدتر توهرخونه ای روزی یک بارهم برن توش طارت بگیرن کهنه بچه بشورن دباغا پوست اوکنن  زنکا نک بشورن  پرن تمون بشورن ببین چه بلبشوئیه . اوخ [6]با همین او [7]ظرف وکاسه مشورن دیک وکاسه مکنن خمیرمکنن خدا مدونه این او چه مرصائی خونه به خونه مبره

خالو :خدائیش بخوای معجزه است که تا حالا زنده موندیم  حالا اغماض گنه همه اش هم نمشه گردن اوء صدری انداخ .

بابا : منظورم او ء روئونه حالا اسمش هرچه مخوادباشه  ماشالله نوم خدا اوء جاری که کم نیس سی چهل تا قنات تو ولات ما هه  که همه اش یکی کمتر یکی بیشتر همین وضع دارن ، قنات رو [8]هم که باشه وضع بهتری نداره .

خالو : اون خو دگه بدتر خر و گو[9] هم توش مشاشن و پک[10] مندازن  اوء محمودآبادنمبینی ازقلعه تا محمودآباد روئه  چه کثافتکاری که توش نمشه .  

افسر راس مگف خالو 8 تا کت روهم روهم پوشیده بود . شمردم 8 تا بود .

 

 

 

 

 

 

 


[1]-Poš kerd : به پشت انداخت

[2] - jââl : جوان

[3] - jenogâ : جن ها

[4] - gart : دنبال کردن ، تعقیب کردن

[5] - sera : توت نارس

[6] - ovax : آن وقت

[7] - ow : آب

/ 4 نظر / 32 بازدید
محسن

سلام بهترين برنامه هاي هک HTTPS://www.m0rtalKombat.com/Forums انجمن تخصصي ويژوال بيسيک مورتال www.MortalVB.com دانلود نرم افزارهاي روز دنيا با لينک مستقيم www.MortalSoft.com [قلب]

مسعود

تو رو خدا این خبر رو به شکل جدی پوشش بدین .. خواهش می کنم برای میبد این کار رو بکنید http://masudnami.mihanblog.com/post/17

محسن میبدی

با سلام وبلاگ "خاطرات ما" برای ثبت خاطرات میبدی ها و پیدا کردن دوستان قدیمی افتتاح شد آدرس: http://khateratemeybodema.blogfa.com/