# ریش

دنباله زیربازار

                            سال نومبارک دنباله زیربازار   حاجی ریش که کنارباباروتقا نشسه بود،بالهجه ترکی وکتابی خاص خودش ازبابا پرسید “ لرشدن پستان گاویعنی چه“ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید