# زمین

هرچه ماخواسیم نه اون شد هرچه خداخواس همون شد

  22- هرچه ماخواسیم نه اون شد هرچه خداخواست همون شد   عاموکیسه چپقش ازتوجیب قباش دراوئورد ، کیسه توتون را کجکی گرفت ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید